Флорие Љачи

Биографија

Флорие Љачи има 26 години работно искуство во Агенција за вработување на Република Северна Македонија. Во АВРСМ, Флорие е одговорна за истражување и анализа на трендовите на пазарот на труд и за вештините потребни на пазарот на труд. Како претставник на АВРСМ соработува со странски организации на бројни проекти.

Флорие има учествувано во многу локални и меѓународни конференции како говорник на теми поврзани со состојбата на пазарот на труд во Република Северна Македонија, теми поврзани со потребите и понудата на пазарот на труд како и за родовата еднаквост во процесот на вработување.

Флорие е магистер по Меѓународно право и меѓународни односи и право на ЕУ стекнато во Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Член е на:  Национална женска организација, СОС линија за семејно насилство и СОС детско село.

ime-logo-small
sdc-red-1
palladium-1
facebook
instagram
twitter-40x40