Биљана Велевска

Биографија

Биљана Велевска раководи со компанијата Самеримпекс Импулси која опфаќа широк спектар на услуги од доменот на деловниот развој и управувањето со човечките ресурси. Таа е професионалец со 20 -годишно искуство во процесно консултантство, обуки, менторство и коучинг. Пионер во воведувањето на менаџмент за човечки ресурси и практики за човечки ресурси во македонските мали и средни претпријатија, пионер и активист за кариерен развој. Високо ориентирана во имплементација на најдобрите соодветни алатки и техники кои го поддржуваат развојот на претпријатието и поединецот. Откако ќе се воспостави соработка со клиентот, трае со години врз основа на основната вредност „посветеност кон извонредност“. Како активно, квалитетно управувано, општествено одговорно лице има испреплетена кариера и во проекти поврзани со формално образование и обука на наставници, градејќи силна врска помеѓу потребите на компаниите и компетенциите на идната работна сила.

Велевска има германска титула магистaр по Европски менаџмент и сертификати за престижните методологии GENOS Emotional Inteligence, Core Strengths, DISC Flow, GCDF, NLP, NM Coacing. Поседува државен сертификат за обучувач на возрасни и за обучувач на обучувачи за возрасни. Основач е и член на Управен одбор на Асоцијацијата на советници за кариера (АСК).

ime-logo-small
sdc-red-1
palladium-1
facebook
instagram
twitter-40x40