Програмата за зголемување на пазарната вработливост финансирана
од Швајцарската Агенција за развој и соработка, поддржува креирање
работни места и зголемување на приходите во секторите на одржлив агробизнис,
активен туризам и информатичка и комуникациска технологија (ИКТ).

Програмата за зголемување на пазарната вработливост финансирана
од Швајцарската Агенција за развој и соработка, поддржува креирање
работни места и зголемување на приходите во секторите на одржлив агробизнис,
активен туризам и информатичка и комуникациска технологија (ИКТ).

Програмата за зголемување на пазарната вработливост финансирана
од Швајцарската Агенција за развој и соработка, поддржува креирање
работни места и зголемување на приходите во секторите на одржлив агробизнис,
активен туризам и информатичка и комуникациска технологија (ИКТ).

Програмата за зголемување на пазарната вработливост финансирана
од Швајцарската Агенција за развој и соработка, поддржува креирање
работни места и зголемување на приходите во секторите на одржлив агробизнис,
активен туризам и информатичка и комуникациска технологија (ИКТ).

Програмата за зголемување на пазарната вработливост финансирана
од Швајцарската Агенција за развој и соработка, поддржува креирање
работни места и зголемување на приходите во секторите на одржлив агробизнис,
активен туризам и информатичка и комуникациска технологија (ИКТ).

Програмата за зголемување на пазарната вработливост финансирана
од Швајцарската Агенција за развој и соработка, поддржува креирање
работни места и зголемување на приходите во секторите на одржлив агробизнис,
активен туризам и информатичка и комуникациска технологија (ИКТ).

Добредојдовте

Програмата за зголемување на пазарната вработливост (ИМЕ) има за цел зајакнување на деловниот сектор во Република Северна Македонија. Нашата мисија е да создадеме поволна околина во три сектори кои се идентификувани како сектори со потенцијал за развој: Одржлив агробизнис, Активен туризам и Информатичка и комуникациска технологија (ИКТ).

Нашата цел е да ги прошириме пазарите и да ја зајакнеме конкурентноста кај домашните чинители во овие три сектори, да катализираме целокупно подобрување на квалитетот на производите и услугите и да создадеме одржливи работни места за високо квалификуваниот кадар во Северна Македонија, особено за жени и млади.

Целокупното времетраење на Проектот за зголемување на пазарната вработливост во Република Северна Македонија е 11 години, со вкупен буџет од 15,5 милиони швајцарски франци обезбедени од Швајцарската агенција за развој и соработка. Тековната фаза на ИМЕ, со буџет од 6,2 милиони швајцарски франци ја спроведува Паладиум. Активностите на проектот се усогласени со целите на Швајцарската програма за соработка со Северна Македонија 2021-2024 година.

Нашите партнери

Дигитален каталог за активен туризам

КЛИКНИ или СКЕНИРАЈ!

УСПЕХОТ НИЗ БРОЈКИ – до декември 2023

2,311

НОВИ РАБОТНИ МЕСТА
од кои 847 жени и 942 млади лица.

235

КОМПАНИИ
воведуваат нови технологии, иновации, стандарди и подобрени бизнис практики.

15.5%

ПРОСЕЧЕН РАСТ
на продажбата.

17.3

МИЛИОНИ CHF
мобилизирани средства или во процес на одобрување на заем, со поддршка на финансиските медијатори на ИМЕ.

661

КОМПАНИИ
искористиле услуги за деловен развој, од кои 147 се менаџирани од жени.

50

КОМПАНИИ
вовеле нови стандарди и сертификати.

Впечатоци

Dominika

„Преку Програмата ИМЕ, тим од швајцарски експерти од спортската консултантска компанија GFC Sports Management AG, предводена од светскиот шампион во планински велосипедизам Ралф Неф, изработи анализа и мастер план за изградба на четири велосипедски патеки во Крушево. Со ова се надополни постојната туристичка понуда и дополнително се промовира активниот туризам во Крушево.“

Домника Стојческа, Хотел Панорама и Спа

lazar-ristov-testimonial-photo-web

„Со новата полуавтоматска машина набавена со поддршката на Програмата ИМЕ, значително го забрзавме процесот на полнење шишиња – од 500 шишиња по работна смена на 1500 шишиња на час. На овој начин успеваме да одговориме на зголемената побарувачка на пазарот за пенливо вино. Горди сме што создаваме нова навика на потрошувачите на локалниот пазар, бидејќи фризанте и пенливото вино на „Лазар Винарија“ е првото домашно вино од овој тип“.

Лазар Ристов, Лазар Винарија

CodeITSolution-152

„Преку Академијата за брендирање на работодавачи на Институтот ВИТА, која беше поддржана од Програмата ИМЕ, CodeIT воведе иновативен пристап во управувањето со човечки ресурси, зголемувајќи ја видливоста на вработените и маркетинг активностите. Ова доведе до зголемена свесност за брендот и подобрена организациска култура.“

Викторија Дранговска, CodeIT Solution

ime-logo-small
sdc-red-1
facebook
instagram

Програмата за зголемување на пазарната вработливост (ИМЕ) е финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка, а имплементирана од групацијата Паладиум.