Програмата за зголемување на пазарната вработливост финансирана
од Швајцарската Агенција за развој и соработка, поддржува креирање
работни места и зголемување на приходите во секторите на одржлив агробизнис,
активен туризам и информатичка и комуникациска технологија (ИКТ).

Програмата за зголемување на пазарната вработливост финансирана
од Швајцарската Агенција за развој и соработка, поддржува креирање
работни места и зголемување на приходите во секторите на одржлив агробизнис,
активен туризам и информатичка и комуникациска технологија (ИКТ).

Програмата за зголемување на пазарната вработливост финансирана
од Швајцарската Агенција за развој и соработка, поддржува креирање
работни места и зголемување на приходите во секторите на одржлив агробизнис,
активен туризам и информатичка и комуникациска технологија (ИКТ).

Програмата за зголемување на пазарната вработливост финансирана
од Швајцарската Агенција за развој и соработка, поддржува креирање
работни места и зголемување на приходите во секторите на одржлив агробизнис,
активен туризам и информатичка и комуникациска технологија (ИКТ).

Програмата за зголемување на пазарната вработливост финансирана
од Швајцарската Агенција за развој и соработка, поддржува креирање
работни места и зголемување на приходите во секторите на одржлив агробизнис,
активен туризам и информатичка и комуникациска технологија (ИКТ).

Програмата за зголемување на пазарната вработливост финансирана
од Швајцарската Агенција за развој и соработка, поддржува креирање
работни места и зголемување на приходите во секторите на одржлив агробизнис,
активен туризам и информатичка и комуникациска технологија (ИКТ).

Добредојдовте

Програмата за зголемување на пазарната вработливост (ИМЕ) има за цел зајакнување на деловниот сектор во Република Северна Македонија. Нашата мисија е да создадеме поволна околина во три сектори кои се идентификувани како сектори со потенцијал за развој: Одржлив агробизнис, Активен туризам и Информатичка и комуникациска технологија (ИКТ).

Нашата цел е да ги прошириме пазарите и да ја зајакнеме конкурентноста кај домашните чинители во овие три сектори, да катализираме целокупно подобрување на квалитетот на производите и услугите и да создадеме одржливи работни места за високо квалификуваниот кадар во Северна Македонија, особено за жени и млади.

Целокупното времетраење на Проектот за зголемување на пазарната вработливост во Република Северна Македонија е 11 години, со вкупен буџет од 15,5 милиони швајцарски франци обезбедени од Швајцарската агенција за развој и соработка. Тековната фаза на ИМЕ, со буџет од 6,2 милиони швајцарски франци ја спроведува Паладиум. Активностите на проектот се усогласени со целите на Швајцарската стратегија за соработка за Македонија за 2017-2020 година.

Партнери во имплементација

Новости

Проверете ги најновите вести.

Отворени повици

Погледнете ги нашите отворени повици.

Дознајте повеќе

Дознајте повеќе за нашата програма.

Контакт

Контактирајте нè – нашиот тим ве очекува!

Успех низ бројки: август 2019 – декември 2020

274

НОВИ РАБОТНИ МЕСТА
од кои 138 жени и 142 млади лица.

98

КОМПАНИИ
воведуваат нови технологии, иновација, стандарди и подобрени бизнис практики.

44.6%

ПРОСЕЧЕН ПОРАСТ
на продажбата.

4

МИЛИОНИ CHF
обезбедени средства од  финансиски и нефинансиски институции.

229

КОМПАНИИ
од кои 42 се менаџирани од жени, искористиле услуги за деловен развој.

9

КОМПАНИИ
вовеле стандарди за органско производство и безбедност на храна.
10 ИКТ компании сертифицирани на компаниско ниво.

ime-logo-small
sdc-red-1
palladium-1
facebook
instagram