Што е ново во ИМЕ

Можности за кариерен развој на младите во секторот земјоделие – „Денови на кариера“ на Факултетот за земјоделски науки и храна

Со присуство на тековни и дипломирани студенти на прв и втор циклус студии на Факултетот за земјоделски науки и храна – Скопје, претставници на институциите и бизнис секторот, како и наставниот кадар при ФЗНХ, се одржа главниот настан „Запознај го својот вработен/ работодавец!“, во склоп на четиридневното случување „Денови на кариера“ поддржано од Програмата за зголемување на пазарната вработливост (ИМЕ), финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка.

На настанот свои обраќања имаа клучните актери за иницирање, поддршка и спроведување на политиките за современо образование и кариерен развој, како и развојот на земјоделско-прехранбениот сектор, меѓу кои проф. д-р Ордан Чукалиев – проректор за меѓународна соработка при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, проф. д-р Вјекослав Танасковиќ – декан на Факултетот за земјоделски науки и храна, г. Горан Дамовски – директор на Програмата за зголемување на пазарната вработливост – ИМЕ, г. Гоце Георгиевски – претставник на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и проф. д-р Драги Димитриевски од ФЗНХ.

„Активностите кои ги поддржуваме во рамки на  настанот „Денови на кариера“ при Факултетот за земјоделски науки и храна се со цел поврзување на студентите со компаниите и зголемување на можностите за нивно вработување во земјоделскиот сектор по завршувањето на студиите. Истовремено студентите ќе стекнат увид за реалните потреби на компаниите, а компаниите ќе ја дефинираат нивната спремност да примат практиканти на обука, но и да обезбедат услови за изработка на дипломски, магистерски и докторски трудови. Верувам дека на овој начин поддржуваме една од главните цели на Програмата ИМЕ, финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка, а тоа е создавање на одржливи работни места за високо квалификуваниот кадар во Северна Македонија“посочи Горан Дамовски, директор на Програмата за зголемување на пазарната вработливост – ИМЕ.

Покрај вчерашната пленарната сесија со главните чинители во развојот на земјоделско-прехранбениот сектор, од 13-ти до 16-ти декември се одржаа низа активности како студентска работлница за подобрување на капацитетот за идно вработување, смотра на студентски трудови, саем на кариера, панел дискусија, презентација на успешни приказни.

Програмата за зголемување на пазарната вработливост (ИМЕ) финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка го поддржува организирањето на заедничкиот тематски настан на Факултетот за земјоделски науки и храна – Скопје „Денови на кариера“ во партнерство со Здружението на агроекономисти на Р.С.М.