Ирина Мајовски

Биографија

Проф. Д-р Ирина Мајовски е вонреден професор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје со 15 годишно искуство во високото образование. Главното поле на истражување на Проф. Мајовски е во областа на менаџмент на човечки ресурси.  Ирина има значително искуство со предавања во областа, но и во изработка на научно-истражувачки меѓународни и национални проекти, како и апликативни проекти за потребите на бизнис секторот. Градејќи ја својата професионална кариера работела и на имплементација на проекти финансирани од ECHO, EAR, UNHCR, KfW, како и во неколку приватни фирми.

Проф. Д-р Ирина Мајовски го води Модул 7 – Менаџмент со човечки ресурси и менаџмент на таленти во рамки на својот ангажман како инструктор на Менаџмент академијата за извршни директори – Прогресив Фондација.

ime-logo-small
sdc-red-1
palladium-1
facebook
instagram
twitter-40x40