Latest News

ИМЕ е-информатор: јануари – април 2020 

Со задоволство го споделуваме првото издание од нашиот е-информатор со содржини и активности од Програмата ИМЕ, насочена кон зајакнување на деловниот сектор во Република Северна Македонија. Мисијата на ИМЕ е да придонесе кон поволна бизнис околина во три сектори идентификувани како сектори со потенцијал за развој: одржлив агробизнис, активен туризам и информатичка и комуникациска технологија (ИКТ). Во ова издание ќе прочитате детали за нашите активности спроведени во периодот јануари – април 2020.

Е-информаторот на македонски јазик е достапен ТУКА.

ime-logo-small
sdc-red-1
palladium-1
facebook
instagram
twitter-40x40