Информациска и Комуникациска Технологија (ИКТ)

Support workforce development, innovative products and new market linkages to ensure
that companies continue to grow and expand.

ИКТ секторот е најбрзорастечки сектор во Северна Македонија.

Нашиот приоритет е да го катализираме развојот во ИКТ секторот  со што истиот ќе придонесе за повеќе иновации и продукти со додадена вредност. Наша цел е да обезбедиме поддршка за развој на капацитетите на човечките ресурси. Нашите главни цели се:

 

  • Продуцирање на знаење за бизнисот и пазарот со цел развој на нови производи;
  • Поддршка на стратешки стимулации за зајакнување на долгорочно вработување на младите;
  • Намалување на одливот на работна сила;
  • Поврзување на странски клиенти и домашни компании преку трговски мисии;
  • Промовирање одржлива размена на знаења за проширување на техничките вештини.
ime-logo-small
sdc-red-1
palladium-1
facebook
instagram
twitter-40x40