Информациска и комуникациска технологија (ИКТ)

Поддршка за развој на работна сила, иновативни производи и нови партнерства што ќе обезбеди
континуиран раст и проширување на компаниите.

ИКТ секторот е најбрзорастечки сектор во Северна Македонија.

Нашиот приоритет е да го катализираме развојот во ИКТ секторот  со што истиот ќе придонесе за повеќе иновации и продукти со додадена вредност. Наша цел е да обезбедиме поддршка за развој на капацитетите на човечките ресурси. Нашите главни цели се:

 

  • Продуцирање на знаење за бизнисот и пазарот со цел развој на нови производи;
  • Поддршка на стратешки стимулации за зајакнување на долгорочно вработување на младите;
  • Намалување на одливот на работна сила;
  • Поврзување на странски клиенти и домашни компании преку трговски мисии;
  • Промовирање одржлива размена на знаења за проширување на техничките вештини.

За повеќе информации ве молиме контактирајте го Димитар Бардаров – ИКТ Експерт, на dimitar.bardarov@thepalladiumgroup.com

ime-logo-small
sdc-red-1
palladium-1
facebook
instagram