Можности за соработка

Швајцарската програма за зголемување на пазарната вработливост – ИМЕ редовно ќе објавува повици за апликации за финансиските инструменти кои ги нуди, вклучително Фондот за можности, Инструмент за даватели на деловни услуги (BSO), Плаќање по учинок (P4P), како и други отворени повици и можности за соработка. Ве молиме редовно прегледувајте ги активните повици подолу и следете го делот Новости на нашата интернет страница, како и нашата Facebook страница  за повеќе информации околу процесот и роковите за аплицирање.

ime-logo-small
sdc-red-1
palladium-1
facebook
instagram