Можности за соработка

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ИДЕИ – КРАЕН РОК: 23 СЕПТЕМВРИ 2022, 17:00 ЧАСОТ

Програмата за зголемување на пазарната вработливост (Increasing Market Employability Programme- IME) објавува повик за прибирање идеи за ко-финансирање активности/инвестиции преку кои се адресираат секторски проблеми и предизвици со кои се обезбедуваат услови компаниите одржливо да ја зголемат конкурентноста, го зголемат својот и приходот на своите добавувачи во сектори одржлив агробизнис, активен туризам и информатичка и комуникациска технологија (ИКТ) поддржани од Програмата IME.

Повеќе информации може да прочитате со превземање на Повикот за прибирање идеи.

ime-logo-small
sdc-red-1
palladium-1
facebook
instagram