Можности за соработка

Швајцарската програма за зголемување на пазарната вработливост – ИМЕ редовно ќе објавува повици за апликации за финансиските инструменти кои ги нуди, вклучително Фондот можности, Инструмент за даватели на деловни услуги (BSO), Плаќање по учинок (P4P), како и други отворени повици и можности за соработка. Ве молиме редовно прегледувајте ги активните повици подолу и следете го делот Новости на нашата интернет страница, како и нашата Facebook страница  за повеќе информации околу процесот и роковите за аплицирање.

Тековни отворени повици: 
Јавен повик за изработка на софтвер/веб апликација „Знак за безбеден туризам” –  Краен рок: 20 април 2021 год.

Во насока кон воспоставување на повисоко ниво на безбедност во туризмот, зголемена промоција и унапредување на развојот на секторот туризам и угостителство, Програмата за зголемување на пазарната вработливост – ИМЕ на Швајцарската агенција за развој и соработка ја поддржува иницијативата на Министерството за економија на Република Северна Македонија и Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот– АППТ за воведување на протоколи за безбедност и издавање на „Знак за безбеден туризам“ (Safe Travels Stamp) на Светскиот совет за туризам и патување – ССТП (WTTC- World Travel & Tourism Council).

Со цел олеснување на процесот за воведување на протоколи за безбедност и издавање на „Знак за безбеден туризам“, ИМЕ ќе поддржи изработка на веб базирано решение, односно платформа за целосна дигитализација на процесот на аплицирање и издавање на „Знак за безбеден туризам“, вклучувајќи и електронски регистар на компании со стекнат „Знак за безбеден туризам“.

Повеќе

Јавен повик за финансиска поддршка преку Фондот за предизвици во соработка со Министерство за економија –  Краен рок: 30 април 2021 год.

Согласно стратегијата за поддршка на секторот одржливо земјоделство, преку Фондот за предизвици, Програмата за зголемување на пазарната вработливост (ИМЕ) во партнерство со Министерството за економија обезбедува дополнителна поддршка на МЕРКА 1. Развој и поддршка на претприемништвото, ММП и занаетчиството, подмерка 1.2 Финансиска поддршка за женско претприемништво, која е дел од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.15/21)

Повеќе

ime-logo-small
sdc-red-1
palladium-1
facebook
instagram
twitter-40x40