Можности за соработка

Швајцарската програма за зголемување на пазарната вработливост – ИМЕ редовно ќе објавува повици за апликации за финансиските инструменти кои ги нуди, вклучително Фондот можности, Инструмент за даватели на деловни услуги (BSO), Плаќање по учинок (P4P), како и други отворени повици и можности за соработка. Ве молиме редовно прегледувајте ги активните повици подолу и следете го делот Новости на нашата интернет страница, како и нашата Facebook страница  за повеќе информации околу процесот и роковите за аплицирање.

Тековни отворени повици 

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА МЕНАЏЕР ЗА КОМУНИКАЦИИ (ПОЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ) – КРАЕН РОК: 29 ЈУЛИ 2021  

Palladium објавува повик за Менаџер за комуникации за Програмата за зголемување на пазарната вработливост финансирана од Швајцарската Агенција за развој и соработка, пет годишна Програма во Северна Македонија која завршува во декември 2023 година.

Прочитај повеќе.

ime-logo-small
sdc-red-1
palladium-1
facebook
instagram