Активен туризам

Обезбедување алатки за бизнисите од активниот туризам за успешно и збогатено искуство на туристите.

Нашиот стратешки фокус за активниот туризам е да го искористиме потенцијалот на Северна Македонија како врвна дестинација за пешачење, велосипедизам, зимски спортови, параглајдерство и качување по карпи, и да го искомбинираме овие спортски активности во туризмот со храна и вино и агро-туризам.

Соработуваме со домашни и меѓународни засегнати страни со цел да понудиме:

  • Поддршка на туристичките компании во развивање нови производи и диверзифиција на нивната понуда;
  • Поддршка на засегнатите страни да присуствуваат на саеми за туризам и B2B средби;
  • Помош на локалните компании да ги сертифицираат своите водичи и да спроведат меѓународните стандарди за безбедност;
  • Едукација на засегнатите страни за вештини за дигитален маркетинг со цел подобро да го промовираат нивниот туристички бизнис;
  • Поддршка на пристапот на Северна Македонија до меѓународните пазари и зголемување на видливоста во сите видови медиуми во доменот на туризмот.

За повеќе информации ве молиме контактирајте го Зоран Тодоровски – Експерт за активен туризам, на zoran.todorovski@thepalladiumgroup.com

ime-logo-small
sdc-red-1
palladium-1
facebook
instagram