Што е ново во ИМЕ

Алатката P4P за бизнисите кои аплицираат за пристап кон финансии

Дополнителна финансиска помош често им е потребна на бизнисите кои сакаат да го прошират своето делување, да започнат со нова услуга или производ или пак да пристапат на нов пазар, а во исто време да ја задржат ликвидноста. За пристап до такви дополнителни финансиски средства, бизнисите најчесто аплицираат кај финансиски или нефинансиски инстиуции, како што се заеми од комерцијални банки или пак грантови од разни донатори, вклучувајќи и поголеми билатерални и мултилатерални донаторски агенции.

Проектот за зголемување на пазарната вработливост – ИМЕ ги потсетува бизнисите од трите целни сектори кои проектот ги поддржува: активен туризам, одржлив агрибизнис и информатички и комуникациски технологии (ИКТ), дека при аплицирање за поддршка од финансиски/нефинансиски институции, можат дополнително да го користат и нашиот инструмент „Плаќање по учинок“ (Pay for Performance – P4P). Инструментот P4P им помага на фирмите да се поврзат со индивидуални консултанти и консултантски компании и да ги здружат силите при подготовка на апликацијата. Техничката поддршка дадена од искусни консултанти може да придонесе за побрз и поедноставен процес на апликација.

Програмата P4P е систем на плаќање по учинок. За активирање на инструментот P4P, бизнисите треба да користат поддршка од консултанти и консултантски компании со кои ИМЕ соработува – целосен список достапен ТУКА. Ги охрабруваме бизнисите директно да ги контактираат консултантите и да разговараат за можностите за соработка.

Подетален преглед на видовите бизниси кои можат да го користат инструментот P4P:

 

Одржлив агробизнис
  • Компании за производство, берба и пакување свежо овошје и зеленчук за домашен или странски пазар. Тука спаѓаат и производители кои директно извезуваат свежо овошје и зеленчук
  • Преработувачи на свежо овошје и зеленчук и производители на вино за домашен или странски пазар
  • Компании кои организираат берба, пакување и продажба на свежо овошје и зеленчук
  • Компании кои организираат берба, пакување и продажба на органско овошје и зеленчук
Активен туризам 
  • Туроператори кои реализираат тури за велосипедизам, пешачење, параглајдинг, спортско качување карпи, зимски спортови и други видови активен туризам
  • Туроператори кои нудат пакет-тури кои, меѓу другото, вклучуваат и елементи на активен туризам
  • Други чинители кои нудат услуги во секторот на активен туризам (мали бизниси, угостители)
ИКТ
  • Компании кои нудат софтверски услуги
  • Компании кои работат на развој на нови, оригинални софтверски производи и решенија
  • Профитни организации кои нудат обука за ИКТ кадри

 

За сите дополнителни информации во врска со инструментот P4P, ве молиме контактирајте со раководителката на компонентата за деловни услуги при ИМЕ, Тања Георгиевска на: tanja.georgievska@thepalladiumgroup.com

ime-logo-small
sdc-red-1
palladium-1
facebook
instagram
twitter-40x40